ספי קיני אחד ממנהלי העמוד ועד לא מזמן עורך תוכן באפליקציה הבינלאומית של הנבא מצטרף לדרור האס ומספר איך זה לעבוד בנבא. אח"כ דנים באפשרויות הנידונות לגבי חזרת העונה בדיסניוורלד, על ג'רי סלואן והשפעות ירידת תקרת השכר על השחקנים
פתיח ורגע השבוע 00:00
איך זה לעבוד בנבא 01:15
הולכים לדיסניוורלד 12:05
ג'רי סלואן 29:25
השלכות ירידת תקרת השכר 36:00