בפרק הזה, חובב אריק ודיקמן מדברים על הדירוג של בסקטבול מונסטר ודנים בשינויים הכי גדולים בין הדירוג שלהם לבין הדירוג שלנו.