ליף עם 23 נקודות בנצחון, הנה הדברים שלו בסוף המשחק