דירק נופל, שחקנים שלא יודעים להוציא חוץ, וג'ארט ג'ק מנסה להרוג אנשים מאחורי הסל