ה-MRI על הברך של הוד חשף מכה בעצם. הוד יום ליום ובסימן שאלה למשחק 1.