הולידי מטביע על הניקס, רוז מייד מחזיר לו (פה זה מהלכים 7 ו6, אבל במשחק זה היה הפוך, הולידיי זה שהחזיר)