שיקגו קיבלה בתמורה את ויין סלדן, מרשון ברוקס ו-2 בחירות סיבוב שני. הבולס יצטרכו לשחרר אחד מהשניים, כנראה את ברוקס.