סימונס כמעט לא זרק שלשות. גם כשזרק מתוך הקשת, רוב הזריקות שלו העונה הגיעו מטווח של מטר מהסל, ככה שלא ברור אם התכוון לשלשות.