לפי אדריאן ווג' הוא יהיה מוכן לתת לו חלק מתפקידי המאמן הראשי.