הג'אז משיגים קלעי שלוש. קורבר בקדנציה שניה ביוטה. הג'אז שולחים לקליבלנד בתמורה את אלק ברקס ו2 בחירות סיבוב שני.