עוזר המאמן ג'ו פרונטי ישמש מאמן זמני. החלק המטורף הוא שווג' קיבל את ההודעה לפני קיד עצמו: