העשיריה: הביגמן הטוב בליגה?

טור בו אני מנסה להסב את תשומת הלב לנקודות אליהן אולי פחות שמים לב. העמדות מייצגות סדר חשיבות יורד:...

קרא עוד