חלון ההעברות נפתח. טל ואלון ממפים מי על הכוונת, מי קונה, מי מוכרת ומבררים מה לעזאזל עובר על מינסוטה
וכמובן, פינת הפרוספקט בשבוע.