ארון גורדון הודיע שישתתף השנה בתחרות ההטבעות. הפיינליסט, ולדעת רבים מי שהיה צריך לזכות ילך על הגביע השנה בכל הכח. לעומתו זאק לאבין, אלוף השנתיים האחרונות הודיע שלא ישתתף. הנה תזכורת לתחרות המדהימה משנה שעברה