בתחילה זה נחשב לחבלה, עכשיו התברר שיש גם קרע. יוערך מחדש בינואר.