טל נחום ואלון ארד מתלהבים שיש סוף סוף ענייני דיומא לעסוק בהם:
– האופציות השונות לחזרה של הליגה.
– כוכבית או לא כוכבית.
– האבטיפוסים השונים המחכים לנו בעמדת הרכז בדראפט 2020.