שאקיל שלח למקגי אתגר, תעבור 3 משחקים (כולל זה שאתמול נגד דאלאס) ללא טעויות ברמת שאקטין, והוא לא יכניס את מקגי ל5 השאקטין הבאים.

זה אולי היה אמור לשתק את ג'אוויל, אבל הוא לא מפחד

https://twitter.com/SextoABasket/status/811480532693483520