אם לברון אומר שעשית צעדים, כנראה שבאמת עשית צעדים, ובפעם הבאה תשרוק לאבוי אלן!