רוקיז החודש: ג'ואל אמביד מפילדלפיה ומרקיז כריס מפניקס.