הבית האטלנטי

הבית המרכזי

הבית הדרום מזרחי

הבית הצפון מערבי

הבית הדרום מערבי

הבית הפסיפי