אוקיקי נחשב לבחירת סיבוב ראשון בדראפט הקרוב, והפציעה תפגע בסיכוייו.