קרי יחמיץ את שארית העונה הרגילה, אבל קר מוסיף שאין סיכוי שקרי ישחק בסיבוב הראשון

הנה הפציעה למי שלא ראה עדיין