ווצ'ביץ' עם שבר בעצם ביד ויהיה בחוץ לפחוץ 6 שבועות.