בבוסטון הגארד מרכוס סמארט סבל מבעיות מעיים קשות, טיילר זלר מזיהום בסינוסים, ושניהם פונו לקבלת טיפול בביה"ח הבפטיסטי של ניו אינגלנד.