קונלי רכש 500 כרטיסים כדי להודות לאומת הגריזליס. הכרטיסים יחולקו לאחר האימון של הגריזליס ברביעי על בסיס מי שמגיע ראשון.