השחקן שבר את ארובת העין וגם לכשיחזור יאלץ תקופה ארוכה ללבוש מסיכה.