שווה לראות בשביל המקום הראשון-התקפה קבוצתית מושלמת של הספרס