הניקס אמורים לשחק בלונדון בקרוב. קאנטר לא יטוס איתם כי הוא מפחד על חייו